BIP

Wyniki naborów

OrA.1100.1.2019.KB

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘPNIE

Mianowice 2H, 63-600 Kępno

 

na stanowisko

DORADCA ZAWODOWY – ½ ETATU

SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI - ½ ETATU

(1 ETAT)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji została wybrana Pani Natalia Strzelecka zamieszkała Opatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku przeprowadzonego konkursu, ogłoszonego na stanowisko: Doradca zawodowy, Specjalista ds. aktywizacji, Pani Natalia Strzelecka w ocenie Komisji Rekrutacyjnej w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane w ogłoszeniu. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu zadań realizowanych na danym stanowisku pracy.

Wiedza i zaprezentowane umiejętności stanowią przesłankę należytego wykonywania obowiązków na stanowisku: doradca zawodowy - stażysta ½ etatu, specjalista ds. aktywizacji ½ etatu.

 


                                                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                             Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

                                                                                                                                                             mgr Iwona Rataj

                                                                                                                                15.05.2019 r.

 

Redakcja strony: Wyniki naborówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 370

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl