• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane teleadresowe/Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry i ewidencje:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja Zarządzeń Dyrektora PUP w Kępnie;
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków PUP;
 • Ewidencja umów cywilno-prawnych (w tym w sprawach zamówień publicznych);
 • Rejestr wzorów pieczęci urzędowych;
 • Ewidencja zasobu składnicy akt;
 • Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Urzędu;
 • Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Komputerowa ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Ewidencja bezrobotnych;
 • Ewidencja poszukujących pracy;
 • Ewidencja bezrobotnych żołnierzy rezerwy, zwolnionych z czynnej służby wojskowej;
 • Imienny wykaz wydanych legitymacji;
 • Rejestry wydanych zaświadczeń;
 • Rozpatrywanie odwołań;
 • Rejestry wydanych decyzji;
 • Rejestr ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Rejestr osób skierowanych w ramach zgłoszonych ofert;
 • Rejestr ofert pracy za granicą;
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu za granicą i opłacaniu z tego tytułu składki na Fundusz Pracy;
 • Rejestr pracodawców;
 • Zgłoszenia zakładów pracy dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych;
 • Rejestr zwolnień grupowych;
 • Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy;
 • Rejestr umów o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie robót publicznych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 • Rejestr umów o zorganizowanie stażu oraz osób skierowanych do odbycia stażu;
 • Rejestr umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego;
 • Rejestr udzielonych pożyczek dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Rejestr pożyczek dla zakładów pracy na dodatkowe miejsca pracy;
 • Rejestr umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Rejestr umów o przyznanie refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych osób bezrobotnych;
 • Rejestr zamówień publicznych dot. szkoleń;
 • Rejestr osób biorących udział w szkoleniu z zakresu Klubu Pracy i osób biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych w Klubie Pracy;
 • Rejestr porad grupowych z poradnictwa zawodowego;
 • Rejestr udzielonych indywidualnych informacji zawodowych oraz spotkań grupowych w Sali Informacji Zawodowej.

Ponadto Urząd prowadzi składnicę akt zawierającą dokumentację dotyczącą bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz spraw kadrowych i księgowych Urzędu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Pierwsza publikacja
Bartosz Józefowicz 2016-03-02 12:49
Aktualizacja publikacji
Bartosz Józefowicz 2016-03-02 12:49
Wytworzenie publikacji
Józefowicz Bartosz 2016-03-02 12:49
Zatwierdzenie
Józefowicz Bartosz 2016-03-02 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry